Thilakan blinking eyes (തിലകൻ കണ്ണ് ചിമ്മുന്നു)

Thilakan blinking eyes (തിലകൻ കണ്ണ് ചിമ്മുന്നു)

Download Hi-Res

MRC (Thilakan) blinking eyes after rubbing eyes with onion.

Movie: Nagarangalil Chennu Raparkam (1989)

Video Timestamp:Category
Malayalam-Movies

Tags
#nagarangalilchennuraparkam #thilakan #blinking #eyes #onion #tears #തിലകൻ #കണ്ണ്-ചിമ്മുക #ഉള്ളി #കണ്ണീർ #നഗരങ്ങളിൽച്ചെന്നു-രാപാർക്കാം

More memes from Nagarangalil Chennu Raparkam (1989)