ജയറാം ജഗദീഷിന്റെ പാന്റ്സിനുള്ളിൽ നോക്കുന്നു

ജയറാം ജഗദീഷിന്റെ പാന്റ്സിനുള്ളിൽ നോക്കുന്നു

Download Hi-Res

Jeevan (Jayaram) claims that the underwear Shatrughnan (Jagadish) is wearing belongs to him.

Movie: Suryaputhran (1998)

Dialogues: ഒരുപാട് ചിരിക്കണ്ടാ… എന്റെയാ!

Video Timestamp:Category
Malayalam-Movies

Tags
#suryaputhran #jayaram #jagadish #pants #looking-inside #ജയറാം #ജഗദീഷ് #പാന്റ്സ് #താഴേക്ക്-നോക്കുന്നു #അകത്തേക്ക്-നോക്കുന്നു #സൂര്യപുത്രൻ